Excel’ de Sayılar Metine Nasıl Çevrilir?

A+
A-
Excel’ de Sayılar Metine Nasıl Çevrilir?

Sık sık tekrarlanan görevleri otomatik olarak yerine getirmek için kullandığımız makrolar, birden fazla eylemi sizin yapabileceğinizden çok daha hızlı yerine getirebilmektedir. Malum Excel’ de yapılması gereken en zahmetli işlerden biri de Makro formüllerin yaratılmasıdır. Microsoft Excel’ de hücrelere girilen sayıların metine nasıl dönüştürülebileceğinden bahsedeceğim.

microsoft-excel1

Aşağıdaki yer alan makroyu kullanarak Excel’ de girdiğiniz sayıları başka bir hücre içerisinde metin olarak yazılmasını sağlayabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan Excel’ de oluşturacağımız Makro Tablo içerisine bu kodların nasıl yapıştırılacağı yönünde yapılması gereken işlemden öncelikli olarak bahsedeyim.

  • Microsoft Excel’ i açıyoruz, Alt + F11 tuş yardımı ile Makro (Microsoft Visual Basic) tablomuzu açıyoruz
  • Yukarıda menüler içerisinden “Insert” ardından “Module” tıkladıktan sonra temiz module sayfası oluşturuyoruz
  • Daha sonra aşağıda yer alan kodu kopyalayıp, oluşturduğumuz module içerisine yapıştırıyoruz
  • Alt + F11 klavye kısayol tuşunu tekrardan kullanarak, artık oluşturmuş olduğunuz fonksiyonu kullanabileceksiniz

[divider]

[code]
Dim b$(9)

Dim y$(9)

Dim m$(4)

Dim v(15)

Dim c(3)

Function yaz$(sayi)

b$(0) = ""

b$(1) = "bir"

b$(2) = "iki"

b$(3) = "üç"

b$(4) = "dört"

b$(5) = "beş"

b$(6) = "altı"

b$(7) = "yedi"

b$(8) = "sekiz"

b$(9) = "dokuz"

y$(0) = ""

y$(1) = "on"

y$(2) = "yirmi"

y$(3) = "otuz"

y$(4) = "kırk"

y$(5) = "elli"

y$(6) = "altmış"

y$(7) = "yetmiş"

y$(8) = "****en"

y$(9) = "doksan"

m$(0) = "trilyon"

m$(1) = "milyar"

m$(2) = "milyon"

m$(3) = "bin"

m$(4) = ""

a$ = Str(sayi)

If Left$(a$, 1) = " " Then pozitif = 1 Else pozitif = 0

a$ = Right$(a$, Len(a$) – 1)

For x = 1 To Len(a$)

If (Asc(Mid$(a$, x, 1)) > Asc("9")) Or (Asc(Mid$(a$, x, 1)) < Asc("0")) Then GoTo hata

Next x

If Len(a$) > 15 Then GoTo hata

a$ = String(15 – Len(a$), "0") + a$

For x = 1 To 15

v(x) = Val(Mid$(a$, x, 1))

Next x

s$ = ""

For x = 0 To 4

c(1) = v((x * 3) + 1)

c(2) = v((x * 3) + 2)

c(3) = v((x * 3) + 3)

If c(1) = 0 Then

e$ = ""

ElseIf c(1) = 1 Then

e$ = "yüz"

Else

e$ = b$(c(1)) + "yüz"

End If

e$ = e$ + y$(c(2)) + b$(c(3))

If e$ <> "" Then e$ = e$ + m$(x)

If (x = 3) And (e$ = "birbin") Then e$ = "bin"

s$ = s$ + e$

Next x
If s$ = "" Then s$ = "sıfır"

If pozitif = 0 Then s$ = "Eksi" + s$
yaz$ = s$

GoTo tamam

hata: yaz$ = "Hata"

tamam:

End Function[/code]

[divider]

Yapılması gereken işlemler bu kadar, artık herhangi bir rakamı istenilen hücreye metin olarak yazdırabileceksiniz.

NOTLAR:

  • Tek yapmanız gereken istenilen hücre içerisine “=yaz(rakamın bulunduğu hücre)” bu kodu girmeniz
  • Yukarıda yer alan kodun üzerine çift tıkladıktan sonra CTRL + C tuşuna basarak, kodu kopyalayabilirsiniz

excel-sayimetin

KILIC
KILIC
Internet, bilgisayar, yazılım, donanım ve mobil dünyaya dair aklınıza gelebilecek teknolojik gelişmeleri bulabileceğiniz konuları içinde barındırmakta. Teknoloji dünyasındaki haberleri, sistemle ilgili bilinmesi gerekenleri özgün anlatımlar ile sunmaktadır.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.