Çok sayıda klasör ile çalışırken toplu seçim yapılmak istendiğinde, klavyede bulunan CTRL yada SHIFT tuşları kullanılmaktadır. Gel gelim Dosya Gezgini üzerinde seçim yapılırken arada...