Popüler video paylaşım sistemlerinden Dailymotion Microsoft tarafından satın alınmak istendiği belirtiliyor. Popüler video paylaşım sistemlerinden Dailymotion Microsoft’ un kendi bünyesine katmak istediği üzerine haberler...